|

Proiect predefinit nr. 5 – „Creșterea rezilienței și pregătirii pentru răspunsul la evenimente nucleare și radiologice”

Promotor Proiect

Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN)

Buget

3.500.000 EUR

Activități Importante

Proiectul “Îmbunătăţirea securităţii şi siguranţei nucleare în România - Creşterea rezilienţei la dezastre şi a pregătirii pentru răspunsul la evenimente nucleare şi radiologice” finanțat prin Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, din cadrul programului “Afaceri Interne, PA 23 – Pregătirea și prevenirea dezastrelor” reprezintă o continuare a proiectului CNCAN anterior - „Proiect de excelență regională pentru întărirea capacității de reglementare în domeniul siguranței nucleare și radiologice și al pregătirii și reacției la situații de urgență în România”, finanțat prin Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014, si are ca obiective generale îmbunatățirea capabilităților din România de prevenire a accidentelor sau actelor rău voitoare în domeniul nuclear și radiologic.

Principalii beneficiari ai proiectului sunt autoritățile naționale, titularii de autorizație din sectorul nuclear și publicul larg.

Proiectul cuprinde 3 componente principale care acoperă:
1. Prevenirea și reducerea riscurilor și a vulnerabilităților nucleare și radiologice,
2. Protecția fizică a obiectivelor și a instalațiilor nucleare, neproliferarea, controlul la frontieră și prevenirea traficului ilicit de materiale nucleare și alte materiale radioactive,
3. Pregătirea și răspunsul în situații de urgență.

În vederea atingerii obiectivelor proiectului au fost prevăzute o serie de activități care abordează aspecte privind:
- analiza și revizuirea reglementărilor existente și elaborarea de ghiduri și proceduri noi (pe lângă cele deja analizate sau revizuite pe durata implementării proiectului anterior), în domeniile securității nucleare și a protecției la radiații, protecția fizică a instalațiilor nucleare și pregătirea și răspunsul pentru situații de urgență, pentru a asigura alinierea la cele mai noi standarde și cerințe internaționale și ale Uniunii Europene;
- instruirea și formarea personalului CNCAN, IGJR, IGPR, IGPF și IGAV având responsabilități legate de securitatea nucleară, protecția împotriva radiațiilor ionizante, garanții nucleare, protecția fizică a instalațiilor nucleare și pregătirea și răspunsul în situații de urgență;
- îmbunătățirea infrastructurii naționale pentru siguranța și securitatea nucleară și radiologică și pentru pregătirea și răspunsul în situații de urgență.