|

Fond bilateral

Fondul pentru Relații Bilaterale la nivel național

Fondul pentru Relații Bilaterale reprezintă o sursă flexibilă de sprijinire a inițiativelor de interes comun atât pentru entități din Statele Donatoare cât și pentru cele din România, care vor contribui la consolidarea cooperării și îmbunătățirea cunoașterii și înțelegerii reciproce între instituții, organizații private sau publice din România, pe de o parte, și Norvegia, Islanda și Liechtenstein, pe de altă parte Fondul urmărește să consolideze contactul, cooperarea și cunoașterea la toate nivelurile – administrative, politice și culturale între România și donatori.

Bugetul Fondului pentru Relații Bilaterale, gestionat de Punctul național de Contact (PNC) este de 10.050.000 EUR, reprezentând aproximativ 2% din alocarea totală a României pentru perioada 2014-2021 și este distribuit astfel:

  • Fondul gestionat la nivelul Punctului Național de contact în cuantum de 7,4 mil. EUR;
  • Fondul gestionat la nivelul Operatorilor de Program cu rolul de a sprijini inițiative bilaterale în contextul programelor, cu o alocare prevăzută în Memorandumuri de 2,65 mil. EUR.

Fondul pentru Relații Bilaterale va fi implementat prin proiecte predefinite sau apeluri deschise. Pentru mai multe detalii despre Fondul Bilateral gestionat la nivelul Punctului Național de Contact, despre activități considerate eligibile, promotorii de proiect și partenerii eligibili accesați link-ul www.eeagrants.ro/relatii-bilaterale.

 

Fondul pentru Relații Bilaterale la nivelul Programului Afaceri Interne

Punctul Național de Contact monitorizează și verifică utilizarea Fondul pentru Relații Bilaterale alocat Operatorilor de Programe pe baza prevederilor Regulamentului și Acordurilor de implementare a programelor. 

Fondul pentru Relații Bilaterale la nivel de program (FBP), se constituie și se utilizează potrivit Cap. 4 din Regulament, fiind finanțat din Fondul Bilateral la nivel Național (FBN), valoarea alocării fiind stabilită pentru MAI prin Memorandumul de Înțelegere (valoare: 250.000 EUR). Suma poate fi utilizată pentru a finanța activități potrivit articolului 8.8 din Regulament.

O parte din Fondul Bilateral la nivel de Program (FBP) este rezervată activităților pre-definite efectuate de către Operatorul de Program, în cooperare cu Partenerii Donatori de Program, cealaltă parte fiind destinată finanțării inițiativelor OP sau ale Promotorilor de Proiecte, precum și partenerilor donatori de program/proiecte, în scopul de a întări cooperarea bilaterală dintre România și Norvegia.

Finanțarea din FBP va fi destinată exclusiv activităților ce vor contribui la strângerea relațiilor bilaterale dintre România și Norvegia, cum ar fi, dar fără a se limita la, acoperirea costurilor pentru organizarea unor evenimente specifice în România cu omologi norvegieni, costuri pentru călătorii, cazare și alte cheltuieli ale personalului OP în Norvegia cu diferite ocazii (ședințe, comitete de cooperare, evaluări, construirea de noi parteneriate etc.), precum și pentru finanțarea solicitărilor unor structuri ale MAI dedicate problemelor bilaterale (întâlniri, grupuri de reflecție pentru inițiative noi, căutarea de parteneri etc.).