|

Granturi SEE și Norvegiene 2014-2021

Istoric

Spaţiul Economic European (SEE) a luat fiinţă la 1 ianuarie 1994, odată cu intrarea în vigoare a Acordului semnat la 2 mai 1992 între Uniunea Europeană (UE) şi trei dintre cele patru state membre ale Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (AELS): Islanda, Principatul Liechtenstein şi Regatul Norvegiei. Documentul prevede dezvoltarea unei pieţe interne unice, guvernate de conceptul celor 4 libertăţi de circulaţie: a mărfurilor, serviciilor, capitalului şi persoanelor. Astfel, în cadrul SEE sunt cuprinse Statele Membre UE și cele 3 state AELS menționate, într-o zonă de liber schimb, în care cetăţenii şi operatorii economici au drepturi şi obligaţii egale.

În vederea îndeplinirii echitabile a obligațiilor ce decurg din calitatea de Stat Membru SEE pentru perioada 2014-2021, având ca scop reducerea disparităților sociale și economice din SEE, au fost încheiate Acordul dintre Regatul Norvegiei şi Uniunea Europeană privind Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021 (MFN) și Protocolul 38c la Acordul SEE, documente care reglementează sprijinul financiar nerambursabil pe care cele 3 state îl acordă unor state membre UE. Negocierile între cele 3 state donatoare și UE cu privire la Mecanismele Financiare SEE și Norvegian au început în anul 2014, iar Acordul privind MFN și Protocolul 38C au fost semnate în data de 03 mai 2016.

Pentru 2014-2021 ambele mecanisme financiare păstrează ca obiective generale susținerea coeziunii economice și sociale în Europa, prin creștere economică și dezvoltare durabilă, și își propun să contribuie în continuare la reducerea disparităţilor economice şi sociale în Spaţiul Economic European şi la întărirea relaţiilor bilaterale între Statele Donatoare (Norvegia, Islanda și Liechtenstein) şi Statele Beneficiare prin contribuţii financiare în 5 sectoare prioritare, astfel:

 1. Inovare, cercetare, educație și competitivitate;
 2. Incluziunea socială și combaterea sărăciei;
 3. Mediu, energie, schimbări climatice și reducerea emisiilor de carbon;
 4. Cultură, societatea civilă, bună guvernare și drepturi și libertăți fundamentale; și
 5. Justiție și afaceri interne.

În cadrul acestor sectoare prioritare, au fost definite 23 de arii de programare (vezi „Blue Book”).

În acest sens, au fost elaborate Memorandumuri de Înțelegere între Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei și Guvernul României privind implementarea MFSEE pentru perioada de programare 2014-2021. Documentele respective stabilesc entităţile naţionale implicate în implementarea Mecanismului Financiar Norvegian, respectiv Spațiul Economic European pentru perioada 2014-2021, rolul și funcţiile acestora în cadrul sistemului naţional de management şi control (Anexa A), cadrul de implementare (Anexa B) ce specifică lista sectoarelor prioritare şi alocarea financiară acordată prin intermediul Mecanismelor financiare în perioada 2014-2021, identificarea programelor aprobate pentru finanţare, cu principalele obiective şi rezultate aşteptate, identificarea Operatorilor de Program, precum şi proiectele predefinite acceptate.

În vederea optimizării implementării granturilor, pentru perioada 2014-2021 exista un număr de 12 programe, iar Operatorii de Program au fost selectați în baza rezultatelor obținute în perioada de programare 2009-2014, acestea fiind structuri care au capacitatea necesară și au obținut rezultate vizibile in implementarea proiectelor, după cum urmează:

 • Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene: două programe
 • Ministerul Afacerilor de Interne – un program
 • Ministerul Culturii și Identității Naționale – un program
 • Ministerul Justiției – un program
 • Ministerul Educației Naționale – două programe
 • Fondul Roman de Dezvoltare Sociala– un program
 • Ministerul Sanatatii – un program
 • Ministerul Mediului – un program
 • Oficiul Mecanismului Financiar prin Innovation Norway – 4 programe.

Ministerul Fondurilor Europene îndeplinește în continuare rolul de Punct Național de Contact, iar Ministerul Finanțelor Publice va exercita atribuții de Autoritate de Certificare și Plată, precum și de Autoritate de Audit (prin UCAAPI)

Mecanismul Financiar Norvegian este cunoscut și sub denumirea de „Granturi Norvegiene” (Norway Grants).