|

Proiect predefinit nr. 3 – „Combaterea infracțiunilor motivate de ură și a extremismului violent, cu accent pe populația Roma și creșterea calității serviciilor de poliție”

Promotor Proiect

Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR)

Buget

2.823.529 euro

Activități Importante

Obiectivul general al proiectului constă în consolidarea capacităților naționale în prevenirea, identificarea și investigarea infracțiunilor motivate de ură, precum și creșterea calității și responsabilității Poliției Române în acest sens. Proiectul se implementează prin următoarele activități principale:

- Consolidarea capacității polițienești prin schimburi de experiență, instruiri și seminarii;

- Organizarea de campanii de informare împotriva victimizării atât pentru comunitățile Roma, cât și pentru publicul general;

- Dezvoltarea unei unități specializată în soluționarea infracțiunilor motivate de ură;

- Dezvoltarea unor proceduri legale privind responsabilitățile în domeniul respectării drepturilor omului;

- Îmbunătățirea serviciilor pentru accesul la drepturile omului pentru cetățenii de etnie Roma.