|

Proiect predefinit nr. 1 – „Îmbunătățirea sistemului național de azil și migrație”

Promotor Proiect

Inspectoratul General pentru Imigrări

Buget

5.000.000 euro

Activități Importante

- Întărirea capacității de răspuns a autorităților române la un aflux masiv de migranţi prin dezvoltarea de centre integrate în caz de aflux masiv de migrant, precum si prin sesiuni de pregatire tematică cu structurile implicate în managementul crizei.

- Consolidarea capacităţii instituţionale şi operaţionale din perspectiva îmbunătăţirii capacităţii de recepţie a solicitanţilor de azil prin îmbunătățirea condițiilor de cazare și asigurarea asistenței solicitanților de azil prin lucrări de reamenajare/reabilitare ale centerelor Giurgiu și Radauti, prin sesiuni de training și specializare a personalului care asigură reprezentarea legală a minorilor neinsotiti, precum si prin optimizarea infrastructurii informatice a IGI pentru eficientizarea serviciilor publice oferite.

- Dezvoltarea competențelor profesionale ale personalului prin schimb de experiență, training specific în vederea gestionării mai eficiente a managementului migrației printre care: sesiuni de pregătire pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne în domeniul migrației și azilului.