|

Proiect predefinit nr. 2 – „Consolidarea capacităților naționale în domeniul cooperării polițienești internaționale și combaterea criminalității”

Promotor Proiect

Inspectoratul General al Poliției Române

Buget

8.941.176 euro

Activități Importante

Proiectul vizează consolidarea relațiilor bilaterale între poliția din Norvegia și România, precum și îmbunătățire capacității operaționale ale poliției, în special în domeniul traficului de persoane, al infracțiunilor economice și al combaterii criminalității itinerante.

- Modernizarea și creșterea capacității sistemului național AFIS în vederea îmbunătățirii schimbului si identificării de date dactiloscopice;

- Desfășurarea unor misiuni operative comune atât în Romania, cât si în Norvegia;

- Reabilitarea/ construirea unor facilități de instruire, achiziția de echipamente operative specifice muncii polițienești, desfășurarea unor seminarii, schimburi de experiență, instruiri specializate având ca obiectiv îmbunătățirea abilităților profesionale și performanțelor autorităților polițienești;

- Campanii de sensibilizare cu scopul de a preveni criminalitatea, inclusiv traficul de ființe umane.